Parama

Kiekvienas dirbantysis turi teisę 2% savo sumokėto pajamų mokesčio skirti paramai.

 

Paramą galima skirti iki gegužės 1 d. pateikiant FR0512 formos prašymą vietos mokesčių inspekcijai arba užpildant šią formą per Elektroninę deklaravimo sistemą (rekomenduojama).

 

Pildant formą reikalingi duomenys:

 

E1 Gavėjo tipas: 2

 

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300609431