Atviras Prienų čempionatas 2015 varžybų nuostatai

Orientavimosi sporto varžybų nuostatai

 
ORGANIZATORIAIVaržybas organizuoja ir vykdo OS klubas „Šilas”.
Vyr. teisėjas A.Deltuva, vyr. sekretorius G. Rūkas, trasas ruošia S. Kireilis

 
 
VARŽYBŲ DATA IR PROGRAMA


2015 m. balandžio mėn. 18 d.
Asmeninės varžybos atskiru startu ilgoje trasoje, nurodyta kryptimi.
Varžybų programa:
- atvykimas ir registracija iki 11 val.
- startas 12 val.
- varžybų uždarymas ir apdovanojimai planuojami 15.00 val

 

VARŽYBŲ CENTRASPrienų rajonas, ,,Prienų šilas“ žemėlapis (žiūrėti schemą):

 

 

 

INFORMACIJA APIE VIETOVĘ IR TRASAS

 

Varžybų rajonas – Prienų šilo rytinė dalis tarp Kauno-Alytaus plento ir Nemuno. Reljefo formos – vidutinio dydžio Vadės upelio ir jo intakų šlaitai bei smulkios reljefo formos tarp jų. Didžiausi šlaitai iki 30 m. Upeliai peršokami. Miškas spygliuočių, gero ir vidutinio bėgamumo. Gana tankus kelių, proskynų ir takų tinklas. Žemėlapis iš pagrindų atnaujintas 2014 m. vasarą, inspektuotas 2015 m. pavasarį. Sudarytojai: S. Kireilis, D. Žilovas, E. Kukenys. Mastelis: V/M 18, 20, 21 grupėms 1:15000, visoms kitoms grupėms 1: 10 000, horizontalės kas 2,5 m.

 

 

 

DALYVIAI IR GRUPĖSDalyvauja visi norintys, laiku pateikę paraiškas

Grupės: M/V 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90

 
ATSIŽYMĖJIMASElektronine atsižymėjimo sistema Sport Ident.

 

REGISTRACIJARegistracija iki 2015-04-14 (antradienio) 23:59 val., elektroniniu paštu: audriusdel@gmail.com arba tinklapyje https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2015031.

Informacija telefonu: 8 685 82415 A. Deltuva, 8 685 82615 V. Beliūnas.

 

STARTO MOKESTIS

 

M/V 12 - 18 2,5 EUR ( + LOSF numatytas SI kortelės nuomos mokestis 0,3 EUR)

M/V 20, 65 - 90 4 EUR ( + LOSF numatytas SI kortelės nuomos mokestis 1 EUR)

M/V 21 - 60 6 EUR ( + LOSF numatytas SI kortelės nuomos mokestis 1 EUR)

Pavėlavę užsiregistruoti moka 1,5 karto, o varžybų dieną - 2 kartus didesnį starto mokestį. Už neatvykusį dalyvį mokama pusė starto mokesčio.

 

APDOVANIJIMAI

 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais ir rėmėjų įsteigtais prizais.

 

grįžti atgal